Logopedie

Wat is logopedie?
De logopedist helpt mensen die problemen hebben met spreken, in de breedste zin van het woord. De logopedist houdt zich namelijk bezig met alle aspecten van communicatie. Zij behandelt kinderen en volwassenen met stoornissen op het gebied van slikken, adem en stem, taal, spraak, gehoor en communicatie.
Communiceren is meer dan praten alleen. Communicatie omvat vele uitingsvormen, waaronder taal, lezen en schrijven, gebaren, spraakafzien en ondersteunende communicatiesystemen.

Wat doet een logopedist?
Tijdens de eerste afspraak wordt met u besproken wat de invloed van de stoornis is op het dagelijks leven van u of uw kind. De logopedist doet onderzoek, adviseert, geeft voorlichting, werkt preventief en instrueert/begeleidt partners, familieleden, leerkrachten en verzorgers van cliënten. Soms heeft de logopedist via e-mail of telefoon contact met de cliënt of diens ouders. Ook is behandeling of begeleidng mogelijk via internet. Een logopedische behandeling duurt meestal een half uur. De laatste minuten worden gebruikt voor rapportage en/of verslaglegging.

Hoe kom je bij de logopedist?
De logopedist is direct toegankelijk (DTL), dat betekent dat je zonder verwijzing een afspraak kunt maken. Tijdens het eerste gesprek wordt een korte vragenlijst afgenomen om te beoordelen of de logopedist de juiste hulp kan bieden.

Kind en ouder/ verzorger
De logopedist betrekt de ouders/ verzorgers bij het gehele behandelproces. Samen wordt gewerkt aan het probleem, waarbij oefeningen voor thuis worden meegegeven. Hierdoor krijgen ouders/ verzorgers inzicht in de problemen en hebben zij een actieve bijdrage.