Verwijzing, vergoeding en meer

Hoe kom je bij de logopedist?
De logopedist is direct toegankelijk (DTL). U kunt dus in de meeste gevallen (dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar) ook zonder verwijsbrief, van uw (huis)arts, specialist, tandarts of orthodontist terecht. Bij aanmelding zult hierover geinformeerd worden.

Vergoeding logopedie:
Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket voor de volledige duur van de behandeling. Kijk voor informatie over vergoeding naar de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Vergoeding behandeling leesproblemen en dyslexie:
Door de samenhang tussen spraak- en taalproblemen en lees- en spellingsproblemen en dyslexie, is een deel van de lees- en spellingbehandeling of dyslexiebehandeling te verantwoorden als logopedische behandeling (vanuit een logopedische diagnose en met behandeldoelen die zich richten op auditieve verwerkingsproblemen, spraakproblemen, grammaticale problemen en problemen met betekenisverlening). Hierdoor wordt vaak gewerkt vanuit een half-om-half regeling. Dit betekent dat de helft van de behandelingen wordt aangemerkt als logopedische behandeling en daardoor onder vergoede zorg valt. De andere helft valt onder lees- en spellingbehandeling of dyslexiebehandeling en moet door ouders worden voldaan.
Wanneer de behandeling zich uitsluitend richt op lezen en spellen (dus zonder logopedische indicatie), moet de rekening volledig door de ouders worden voldaan. De frequentie van de behandelingen wordt afgestemd op wensen en behoeften van uw kind en zijn omgeving.

Afmelding
Alle afspraken dienen ten minste 24 uur van tevoren worden afgemeld. Behandelingen die te laat zijn afgemeld, worden bij de cliënt zelf in rekening gebracht. Deze behandelingen kunnen niet in rekening worden gebracht bij de ziektekostenverzekeraar.

Klachtenregeling
De Logopediepraktijk is aangesloten bij de klachtencommissie van de NVLF. Voor meer informatie over de klachtenregeling en de procedures die moeten worden gevolgd, kunt u de folder lezen. Deze is in de wachtkamer aanwezig.

WGBO
Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst is iedere logopedist verplicht bij de patiënt kenbaar te maken dat aan deze wetgeving wordt voldaan. Bij deze Logopediepraktijk wordt volgens de wetgeving gehandeld.

Tevredenheidsonderzoek
Logopedie Wilderhof doet mee aan een tevredenheidsonderzoek. Ouders wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen waarin zij aan kunnen geven hoe zij de logopedische behandeling hebben ervaren.