Opleidingen Brechje

Hieronder volgt een overzicht van de door mij gevolgde cursussen/opleidingen:

Master Special Educational Needs (M SEN), taalspecialist/dyslexiespecialist;
Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL);
Train de trainer Totale Communicatie;
Logopedie bij kinderen met autisme/PDD-NOS;
Probleemgedrag bij cliënten met autisme: een uitdaging;
Fonologische onderzoek en behandeling van jonge onverstaanbare kinderen;
Communicatieve taaltherapie/voor kinderen taalniveau 2 tot 6 jaar;
Massage en stem;
Leespraat, een integrale methode voor het leren lezen én leren praten voor kinderen met het syndroom van Down;
Taal in Blokjes (F&L methode);
Geregeld! Methodiek voor de aanpak van de meest hardnekkige spellingproblemen;
Dyslexie-ICT coach;
Kurzweil vaardigheidstraining;
Cursus Bouw! Coördinator;
Psycho-educatie en oplossingsgericht werken met ‘Jesse heeft Dyslexie’.
Smart doelen voor de eerstelijns logopedist
Stemtherapie bij kinderen
Toolkit begrijpend lezen
OMFT-1 basiscursus
Floorplay (2018)
Eet- en drinkproblemen bij kinderen
Bootcamp Trainer Spelling en rekenen (2019)
Cursus ‘Tos en leren lezen’
Behandeling van spraakstoornissen volgens Hodson en Paden (2020)